นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งของสหราชอาณาจักร (UK Department for Transport; UK DfT)

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งของสหราชอาณาจักร (UK Department for Transport; UK DfT) ที่ เดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมงานด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และท่าเทียบเรือ A1 ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในช่วงระหว่างวันที่ 5 – 15 มกราคม 2563 เพื่อสังเกตการณ์มาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามข้อกำหนดของประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code) อาทิเช่น การรักษาความปลอดภัยโดยรอบเขตท่าเรือ (Perimeter Security) การควบคุมการเข้าออก (Access Control) และการตรวจค้น (Searching) รวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ (Port Facility Security Officer) และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) การฝึกปฏิบัติและการฝึกซ้อม (Drills and Exercise) รายงานการประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของท่าเรือ (Port Facility Security Assessment) และแผนรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ (Port Facility Security Plan) โดยหลังเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยม ทางเจ้าหน้าที่ของ UK DfT จะให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ ท่าเรือมีมาตฐานการรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

วันที่:06 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ