นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมงานโครงการ IMO/NORAD/MEPSEAS (ระยะที่ ๒) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่น้ำน่าน อาคาร ๑ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า

นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมงานโครงการ IMO/NORAD/MEPSEAS (ระยะที่ ๒)  ซึ่งมุ่งเน้นติดตามการเข้าเป็นภาคีและการปฏิบัติตามอนุสัญญาเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี  Mrs.  Brenda Pimentel ที่ปรึกษา IMO เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่น้ำน่าน อาคาร ๑ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า

วันที่:03 พฤษภาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ