นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนายท้ายเรือ คนประจำเรือและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เส้นทางการเดินเรือในคลองแสนแสบ ครั้งที่ 3/2561

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนายท้ายเรือ คนประจำเรือและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เส้นทางการเดินเรือในคลองแสนแสบ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจการณ์เดินเรือ รักษาการผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำกล่าวรายงาน สำหรับการอบรมดังกล่าวฯ เป็นการอบรมเพื่อเสริมสร้าง และตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ พร้อมการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในคลองแสนแสบ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วันที่:17 กรกฎาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ