นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธาน ในการประชุมหารือแนวทางจัดทำกฎหมายหรือปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล ฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธาน ในการประชุมหารือแนวทางจัดทำกฎหมายหรือปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงเพื่อเตรียมการรองรับพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ ของประเทศไทย โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมงานโครงการ IMO/NORAD เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่น้ำยม  อาคาร ๒ ชั้น ๖ กรมเจ้าท่า

วันที่:28 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ