นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และนางวชิรา มังคลารัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยร่วมกันเต้นแอโรบิค บริเวณลานชั้น 2 ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น. เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
และนางวชิรา มังคลารัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงตามนโยบายของรัฐบาล
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีกิจกรรมร่วมกัน โดยร่วมกันเต้นแอโรบิค
บริเวณลานชั้น
2 ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า
ตั้งแต่เวลา
15.30 –
16.30
น. เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

วันที่:01 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ