นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วิทยุกระจายเสียงไทยครบรอบ ๘๔ ปี ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วันที่:23 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ