นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและร่วมสมทบทุน เนื่องในโอกาส 86 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย

นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและร่วมสมทบทุน “มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในโอกาส 86 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อาคาร 2 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่:25 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ