นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 55 ปี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารหอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 55 ปี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารหอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

วันที่:03 มิถุนายน 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ