นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า

นางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือรองรับการดำเนินการตามพิธีสาร ค.ศ. 1988 ของอนุสัญญา SOLAS และภาคผนวกที่ 4 และ 5 ของอนุสัญญา  MARPOL เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า

วันที่:14 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ