นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีนายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 นายสมภพ ปัญญาไวย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ผู้อำนวยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีนายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 นายสมภพ ปัญญาไวย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ผู้อำนวยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

วันที่:20 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ