นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ประสบเหตุจากกรณีเรือโดนกัน เพื่อมอบของและให้กำลังกับผู้ป่วย พร้อมแจ้งถึงการเยี่ยวยาในเบื้องต้น และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการดำเนินการของกรมเจ้าท่า

               นางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ประสบเหตุจากกรณีเรือโดนกัน เพื่อมอบของและให้กำลังกับผู้ป่วย พร้อมประชุมร่วมช่วยเหลือเยี่ยวยา และแผนบริหารความปลอดภัยในการจราจรทางน้ำในเบื้องต้น และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการดำเนินการของกรมเจ้าท่า ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 
              โดยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น.นางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ได้เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างกรมเจ้าท่า เจ้าของบริษัทเรือ และตัวแทนบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนวทางในการเยี่ยวยาผู้ประสบเหตุ จากกรณีเรือโดนกันที่จังหวัดภูเก็ต  ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 จังหวัดภูเก็ต 
               ต่อมาในวันเดียวกัน เวลา 12.30 น ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงการดำเนินการของกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการช่วยเหลือค้นหา         ผู้สูญหาย การสอบสวน และการเยี่ยวยา จากกรณีเรือโดนกันที่จังหวัดภูเก็ต ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พร้อมเข้าเยี่ยม         ผู้ป่วยที่ประสบเหตุ จากกรณีเรือโดนกันที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบของและให้กำลังกับผู้ป่วยฯ  และแจ้งถึงการเยี่ยวยาในเบื้องต้น พร้อม         ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการดำเนินการของกรมเจ้าท่า
               เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00น. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปกติของการให้บริการของเรือสปีดโบ้ท รวมทั้งความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนร่วมทำข่าวการดำเนินการของกรมเจ้าท่า ณ ท่าเทียบเรือ Royal Puket Marina ( RPM.) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
                และในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ได้เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนบริหารความปลอดภัยในการจราจรทางน้ำ  กรณีศึกษาอุบัติเหตุเรือสปีดโบ้ทซีสตาร์ 29 โดนกับเรือประมงสินพิชัย รวมทั้งการสรุปผลการสอบสวนกรณี ดังกล่าวฯ  และต่อมาเวลา 16.30 น.  ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงการดำเนินการของกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับแผนและมาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ จากกรณีศึกษาอุบัติเหตุเรือสปีดโบ้ทซีสตาร์ 29 โดนกับเรือประมงสินพิชัย ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 จังหวัดภูเก็ต 
              

วันที่:28 ตุลาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ