นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2/2558

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2/2558 เพื่อจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า มาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ. ( 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องศรีพระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า

วันที่:11 มิถุนายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ