นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ร่วมแถลงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของกรมเจ้าท่า ภายใต้การปฎิบัติงานของ ศปมผ.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ร่วมแถลงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของกรมเจ้าท่า ภายใต้การปฎิบัติงานของ ศปมผ. โดยมีพล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสธ.ทร. นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง พล.ต.ตไกรบุญ ทรวดทรง และนายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

วันที่:04 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ