นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย แถลงข่าวร่วมกับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย แถลงข่าวร่วมกับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ถึงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและความพร้อมในการรับการตรวจจากคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่:14 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ