นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 24 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมณิสาญ์สิริบูติค รีสอร์ท อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 24 โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ นายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 และนาวาโท อัครายุทธ์ ทองบ่อ หัวหน้าศูนย์ ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมณิสาญ์สิริบูติค รีสอร์ท อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วันที่:30 มิถุนายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ