นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “บทบาท และหน้าที่ของพนักงานขนส่งกับการปฏิบัติงานที่ดี” โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กล่าวรายงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
“บทบาท และหน้าที่ของพนักงานขนส่งกับการปฏิบัติงานที่ดี”
โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
กล่าวรายงาน เมื่อวันเสาร์ที่
24 กันยายน 2559 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า
ในการนี้มีพนักงานขนส่งเข้ารับการอบรมจำนวน
148 นาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และตระหนักถึงการเป็นพนักงานขนส่งที่ดี มีความเสียสละ
อุทิศตนเพื่อส่วนร่วมในการให้บริการด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารทางน้ำ

วันที่:24 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ