นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2560 (Sarex 2017) ภาคทฤษฎี (Tabletop Exercise) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนและเตรียมความพร้อมในการสาธิตการฝึกซ้อมฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2560 (Sarex 2017) ภาคทฤษฎี (Tabletop Exercise) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนและเตรียมความพร้อมในการสาธิตการฝึกซ้อมฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่:19 กรกฎาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ