นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธืบดีกรมเจ้าท่า รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษในงานสัมมนา

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธืบดีกรมเจ้าท่า รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษในงานสัมมนา “The Future of Yachting in Thailand” Thailand Yachting Forum ประเด็นเกียวกับความก้าวหน้าของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องไวท์เฮ้าท์ โรงแรมภูเก็ต โบ้ทลากูน รีสอร์ท

วันที่:20 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ