นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องศรีพระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า

นางจิราภรณ์
จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่
1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องศรีพระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2
กรมเจ้าท่า

วันที่:19 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ