นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จำนวน 200 คน เข้าร่วมเป็นจิตอาสา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จำนวน 200 คน เข้าร่วมเป็นจิตอาสาสนับสนุนการดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 03.00-12.00 น. โดยหน้าที่หลักของจิตอาสา ได้แก่ แจกน้ำดื่ม ตักอาหาร เก็บขยะ และช่วยงานที่โรงครัวประกอบเลี้ยง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2560 
ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

วันที่:21 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ