ท่าเรือราชินีไม่พร้อมใช้งาน

เนื่องจากในช่วงงานพระบรมศพฯ ดิฉันมีความจำเป็นต้องใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาในการเดินทาง โดยปกติจะลงที่ท่าเรือยอดพิมาน ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 59 เป็นต้นมามีการเปิดให้ใช้ท่าราชินี แทนท่าเตียนที่ปิดซ่อม เมื่อเปิดใช้งานวันแรกพบว่ามีการก่อสร้างพนังกั้นน้ำที่สูงเกินไป เด็ก ผู้หญิงและคนชราต้องก้าวข้ามซึ่งอันตรายมาก โดยทางเดินเข้าออกได้มีการเจาะเป็นขั้นบันไดให้ก้าวได้สะดวกขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 59
หลังจากนั้น ในช่วงสัปดาห์นี้ พบว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นขึ้นมาท่วมทางเดินระหว่างโปีะเรือไปจนถึงทางถนน ซึ่งต้องใช้วิธีเดินลุยน้ำ ประกอบกับตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน มีการปิดให้บริการท่าเรือยอดพิมาน ซึ่งลำบากมาก
ผู้โดยสารไม่สามารถลงเรือที่ท่าราชินีได้ ถ้าจะลงคือต้องเดินลุยน้ำ ไม่สามารถลงยอดพิมานได้ต้องไปลงท่าเรือสะพานพุทธซึ่งค่อนข้างไกลและไม่สะดวก ดิฉันเข้าใจว่าอยู่ในระยะที่พอจะเดินได้แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน เราต้องเพิ่มเวลาในการเดินอย่างน้อย 10 นาที
ดิฉันเข้าใจได้ว่า ช่วงเดือนนี้น้ำจะขึ้นสูง แต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้าง เพราะดิฉันไม่เห็นการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม แม้แต่การออกแบบการก่อสร้างท่าเรือที่ไม่รู้ว่าจะมีขัันบันไดลงไปเพื่ออะไร ทั้งๆที่รู้ว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเอ่อล้นได้เสมอ
จึงใคร่ขอร้องเรียนและหวังว่าจะเห็นการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่:21 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ