ที่ริมน้ำสาธารณประโยชน์

ที่เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี ปรับปรุงที่ดินริมน้ำเพื่อสาธารณประโยชน์ แต่มีกลุ่มบุคคลยึดเอาที่ส่วนนั้นเป็นของตนเอง มีรั้วกั้น ซึ่งจริงๆแล้ว มันควรจะเป็นของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อยากให้ช่วยมาตรวจสอบด้วย เพราะเขาเป็นบุคคลที่มีอำนาจอยู่ในเทศบาล

วันที่:18 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ