ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) กรุงเทพมหานคร

วันที่:25 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ