ดูดทราย ทำให้ฝั่งพังทลาย

ด้วยบริษัทสายัญคนโก้ได้สัมปทานดูดทรายในแม่นำ้มูลในเขตตำบลโคนโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ชึ่งการดูดทรายไม่ทราบทางกรมเจ้าท่าได้อนุญาตให้ดูดหรือไม่ และอนุญาตให้ดูดบริเวณกว้างประมาณเท่าใดจากจุดไหนถีงจุดไหน เนื่องจากการดูดทรายของบริษัทดังกล่าวได้ดูดทรายขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยทำให้ฝั่งแม่นำ้มูลพังทลายมากจนทำให้ประชาชนที่อยู่บนฝั่งแม่นำ้เกรงว่าจะพังเข้าไปในที่ดินของตนเองซึ่ง ซึ่งทางเจ้าของที่ดินได้แจ้งและเตือนแล้วแต่บริษัทดังกล่าวยังไม่หยุดดำเนินการ ถ้าปล่อยไว้อาจเกิดความเสียหายได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

วันที่:29 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ