ดื่มบนรถใหญ่

 

 

ดื่มบนรถ…ถูกจับแน่
ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถขณะอยู่บ­นทาง
ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
ทุกวันนี้คนไทยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการดื่ม­แล้วขับ ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
กลางปีที่ผ่านมา มีการออกกฎหมายใหม่ที่ในการควบคุมการดื่มแ­อลกอฮอล์บนรถกับผู้โดยสาร
ซึ่งผู้โดยสารที่นั่งบนรถถึงแม้จะไม่ได้เป­็นคนขับแต่ดื่มเหล้า เบียร์ แอลกอฮอล์
ก็ถือว่ามีความผิดแล้ว
 
เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายนี้ให้­คนทั่วไปรับรู้
และหยุดพฤติกรรมการดื่มบนรถ ซึ่งสร้างโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบ­นท้องถนนได้
เราจึงได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา เพื่อสื่อสารถึงข้อกฎหมายดังกล่าว
เพื่อประชาชนทั่วไปรับรู้ และหยุดพฤติกรรมการดื่มบนรถ
 
ถือว่าเป็นหนึ่งในการลดปัญหาและลดอันตรายจ­ากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่ง
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ