ซื้ออุปกรณ์ระบบไฮดรอลิคฯ ยี่ห้อ EATON , ยี่ห้อ AUBURE , ยี่ห้อ PERMCO และยี่ห้อ KAWASAKI สำหรับใช้กับเรือกำจัดผักตบชวา และเรือขุดหัวสว่านในสังกัด สพบ. รวม 16 รายการ โดยวิธีพิเศษ


วันที่:08 กันยายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ