ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ

hotline1155
ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ
และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยหรือพำนักอยู่ในประเทศไทย
เหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน โทร. ๑๑๕๕
ร้องทุกข์ทั่วไป โทร.๑๑๑๑
(ให้บริการตลอด ๒๔ชั่วโมง)

Channels for submitting grievances or requests for assistance,
both for foreigners and tourists traveling or residing in Thailand
Hotline 1155
Helpline 1111
(Available 24-hours service)

วันที่:27 เมษายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ