ชำระค่าธรรมเนียมรายงานเรือเข้าออกผ่านธนาคาร

ผมอยากให้กรมเจ้าท่ารับชำระค่าธรรมเนียมรายงานเรือเข้าออกผ่านธนาคาร เพราะว่าการเดินทางไปจ่ายค่าธรรมเนียมที่กรมเจ้าท่าระยะทางไกลและเสัยเวลาในการเดินทาง ขอคุณ

วันที่:08 กันยายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ