ชายหาด ต. ห้วยยาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรัขันธ์

เนื่องจากตอนนี้มีร้านค้าได้ทำการตั้งร้านปิดบังชายหาด และ ทำให้ชายหาดสกปรก เนื่องด้วย สถานที่ดังกล่าว เป็นที่พักผ่อน และมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ หลังจากที่มีร้านค้าจำหน่ายอาหาร เริ่มมีมากขึ้น แต่ไม่เห็นมีหน่วยงานใด ได้เข้ามาดูแล นับวันชายหาด ยิ่งสกปรก จากชายหาดที่น่าเที่ยว เคยได้ยินว่าทางกรมเจ้าท่าเข้าไปตักเตือน แต่ไม่เห็นมีอะไร
เกิดขึ้น ร้านอาหารที่นั้นอ้างว่าเค้าเป็นตำรวจ ไม่จำเป็นต้องย้าย ขอฝากเรื่องให้ทางกรมเจ้าท่า เข้าไปตรวจสอบอีกรอบ และช่วยทำให้ชายหาดกลับมาสวย เหมือนเดิมด้วย ไม่ใช้เต็มไปด้วยร้านค้า ขอบคุณครับ

วันที่:13 ตุลาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ