จ้างเหมาโครงการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ในการฝึกอบรมช่างเครื่องเพื่อให้มีความรู้การควบคุมเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการขับเคลื่อนเรือประมง

วันที่:23 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ