จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดเชียงราย

วันที่:27 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ