จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ควบคุมการจราจร และความปลอดภัยทางทะเลอาคารศูนย์ควบคุมสมุทรเขต (เขาบ่อยา) ท่าเรือแหลมฉบัง และอาคารศูนย์สถานีส่งวิทยุ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีตกลงราคา


วันที่:23 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ