จ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๔๑ จำนวน ๑๒ รายการ (๒๕.๑๑.๑๖.๐๐) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ ๑๒ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐)

วันที่:01 พฤษภาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ