จ้างหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐมิติ เพื่อจัดทำกรอบงานประมาณกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ