จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ ๑ (ตอนที่ ๑) บริเวณช่วง กม.๔+๐๐๐ ถึง กม.๖+๐๐๐ และ กม.๒๓+๐๐๐ ถึง กม.๒๙+๕๐๐ ระยะทางประมาณ ๔,๕๐๐ เมตร


วันที่:30 มกราคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ