งานแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ และนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ร่วมแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุระเบิดท้ายเรือโดยสารคลองแสนแสบ และมาตรการเชิงป้องกันในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม และในเวลา 11.00 ได้ลงเรือโดยสารในคลองแสนแสบเพื่อตรวจเส้นทางการเดินเรือ ตั้งแต่ท่าเรือผ่านฟ้า ถึง ท่าเรืออโศก

วันที่:14 มีนาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ