งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ

    การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3) งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ 
วันที่ทำกิจกรรมและสถานที่ 
เขื่อนล่าง ดำเนินการในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08.30–15.30 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้นที่ 5 โรงแรมโกลเด้นดราก้อน  รีสอร์ท ถนนบางระจันตัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

เขื่อนบน ดำเนินการในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องแพลทตินั่ม ฮอลล์ ชั้น2 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์   รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


วันที่:22 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ