ค่าโดยสารเรือข้ามฟาก

ค่าโดยสารเรือข้ามฟาก(คลองสาน-สี่พระยา)ขึ้นจาก 3 บาทเป็น 4 บาท(ขึ้น 33.33%)แต่ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25 บาทขึ้นไม่ถึง 20% แต่ค่าโดยสารรถประจำทางไม่ขึ้น เห็นว่าไม่ยุติธรรมต่อผู้โดยสาร ผู้ให้บริการสามารถควบคุมและลดค่าใช้จ่ายโดยบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ไม่ควรผลักภาระทั้งหมดให้ผู้ใช้บริการ

วันที่:18 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ