ค่าโดยสารเรือข้ามฟากบริเวณท่าเรือสะพานตากสิน

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากที่มีการขึ้นค่าโดยสารเรือข้ามฟากเป็นราคา 4 บาท อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของผู้ใช้บริการ เนื่องจากได้รับข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมสรุปการให้บริการด้านการเดินทางแก่ประชาชน ทราบว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งจำนวนเที่ยวและจำนวนผู้โดยสารเพิ่่มมากขึ้น จึงอยากทราบว่าเหตุใดจึงมีการขึ้นราคา และมีมาตรการควบคุมราคาอย่างไรเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
และอยากจะฝากเรื่องความสะอาดบริเวณท่าเรือสะพานตากสิน เนื่องจากมีนกจำนวนมากและมีประชาชนที่ไม่มีที่พักอาศัยมาอาศัยบริเวณท่าเรือและทางเดินเชื่อมรถไฟฟ้า BTS เนื่องจากบริเวณนี้เป็นท่าเรือกลาง มีนักท่องเที่ยวเดินทางจำนวนมาก ควรจะปรับปรุงพื้นที่ให้สะอาด และมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เพียงพอในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

วันที่:02 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ