ค่าอบรมแพง ค่าแรงคนเรือต่ำ

ชีวิตคนเรืออบรมมาแพงแต่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำเพราะไม่มีสมาคมคนเรือเหมือนอาชีพอื่นเลยทำให้บริษัทหรือนายจ้างกดขี่ค่าแรงมาตลอดจนคนเรือเดี่ยวนี้กลายเป็นแรงงานทาสขึ้นทุกวันแทนที่จะเห็นใจกลับกลายเป็นกดขี่พวกเราขึ้นทุกวัน กระทรวงแรงงานก็ไม่เข้ามาช่วยดูแลแรงงานอย่างพวกเราน่าน้อยใจจริงๆ

วันที่:10 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ