คำสั่ง จท. ที่ 316/2536 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการในสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแจ้งความร้องทุกข์ (สั่ง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2536)

วันที่:07 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ