คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 869/2534 เรื่อง การกำหนดเขตการเดินเรือของเรือกลประมงทะเลที่มิใช้เรือกลประมงทะเลลึก และเรือกลประมงทะเลชั้น 3

วันที่:02 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ