คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 1216/2533 เรื่อง การกำหนดคนประจำเรือ ของเรือกลประมงทะเลที่มีขนาดเกินกว่า 60 ตันกรอสส์ และเดินภายในประเทศ

วันที่:02 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ