คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 940/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานล็อกเรือเพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

วันที่:01 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ