คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 906/2559 เรื่อง มอบหมายอำนาจให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเปรียบเทียบและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตาม คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

วันที่:15 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ