คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 86/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อเพื่อใช้เรียกชื่อหน่วยงาน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า

สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (ดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท. : หมวด 1-03-043 เรื่องที่ 54)

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ