คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 754/2563 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้เดินทางไปราชการนอกพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ

วันที่:12 ตุลาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ