คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 677/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจ “เจ้าท่า” ตามกฏหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่:23 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ