คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 489/2562 เรื่อง การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการประมงในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ และการมอบอำนาจลงนามในหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ

วันที่:28 สิงหาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ