คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยณาวี ที่ 291/2547 เรื่อง มอบอำนาจเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ